Masuk ke dalam pelayan (server) menggunakan SSH. Boleh SSH menggunakan perisian Putty. Kemudian tulis kod di bawah

crontab -e

Di dalam editor tersebut tambah line

MAILTO = ""
*/30 * * * * service apache2 restart

Kemudian

service cron restart

Selesai

Leave a Reply